Oni się nigdy nie nauczą…

Nowy postWysłany: 2008-11-03, 05:19, Pon Temat postu: HERE WE GO AGAIN – Oni sie nigdy nie naucza… Odpowiedz z cytatem

http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/200/246.pdf

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA
___________________
Warszawa, dnia 11 września 2008 r. Druk nr 246
______________
Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy
o obywatelstwie polskim.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Andrzeja Persona.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Łukasz Abgarowicz (-) Andrzej Person
(-) Małgorzata Adamczak (-) Krzysztof Piesiewicz
(-) Stanisław Bisztyga (-) Jan Rulewski
(-) Barbara Borys-Damięcka (-) Piotr Wach
(-) Piotr Głowski (-) Henryk Woźniak
(-) Stanisław Jurcewicz (-) Jan Wyrowiński
(-) Krzysztof Kwiatkowski (-) Piotr Zientarski
(-) Andrzej Owczarek

(…)

Art. 3.
1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec
Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie
obywatelstwo polskie.
2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze
skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na
wynikające z niego prawa i obowiązki.

(…)

Art. 45.
1. Obywatel polski składa wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego, który zawiera:
1) oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego;
2) dane wnioskodawcy;
3) adres i miejsce zamieszkania lub pobytu;
4) dane małżonka wnioskodawcy;
5) informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli zamieszkuje poza tym terytorium.
2. Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo
we wniosku:
1) dane małoletniego;
2) informację, czy i przed jakim organem zostało złożone oświadczenia o wyrażeniu
zgody na utratę obywatelstwa polskiego, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lub art.
7.
3. Wniosek przedstawiciela ustawowego o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego przez małoletniego zawiera dane i informacje określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 5
oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres przedstawiciela ustawowego.
4. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w
ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2;

[znaczy HERE WE GO AGAIN: 2 = dane wnioskodawcy i 4 = dane małżonka wnioskodawcy,
znaczy znowu chcąod petentów wyłącznie polskie metryki urodzenia i akty małżenstwa, naturalnie super-skomplikowane i super-kosztowne w zdobyciu]

2) posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim;
18
3) dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie
jego nadania;
4) fotografie osób objętych wnioskiem.
5. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się na
formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 52 ust. 1.

(…)

Art. 52.
1. Każdy może wystąpić o potwierdzenie, iż posiada lub utracił obywatelstwo polskie.
2. Postępowanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, może być wszczęte także z urzędu.
3. Decyzję w sprawie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje wojewoda
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku
braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki.
_________________
Stary Wiarus

Reklamy

1 komentarz do “Oni się nigdy nie nauczą…

Przyłącz się do dyskusji i dodaj Swój własny komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s