Koniec dotacji rządowych dla piątej kolumny – i bardzo dobrze!

Bolec z Bajkowskim byli dotychczas finansowani przez 3 RP?

I am shocked! Heh, heh, heh 😆
Marcin A. Bolec

Dwutygodnik „Biały Orzeł”, Boston, Stany Zjednoczone

Krzysztof Bajkowski

Portal „Bumerang Polski”, Sydney, Australia

via List otwarty redaktorów mediów polonijnych w Europie Zachodniej, Australii i USA.

Reklamy

Obronka Bronka przez Radka

Zjazdowcy polonijni zcedowali na Radka obowiązek obrony imienia Bula. Tuska pominięto w postulacie ze względu na wpadkę juniora.

Zjazd zaapelował do władz RP i organizacji polonijnych o propagowanie i obronę pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie. Postuluje też, by MSZ zdecydowanie reagował na wszystkie przypadki deprecjonowania w światowych mediach autorytetu głowy państwa polskiego. Postulaty te to owoc prac komisji ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków, która działała w ramach Zjazdu.

via Zjazd Polonii krytykuje MSZ | Radio Zachód.

Gorzko o polityce wobec emigracji

„Diaspora polska szuka partnera, a nie zwierzchnika” – podkreśliła prezes Miziniak. Według niej, programy dla emigracji „były pisane dla nas, ale w większości przypadków bez nas”, gdyż w kraju nie wypracowano polityki ponadpartyjnej w sprawie współpracy z Polonią.

via Gorzko o polityce wobec emigracji – ekai.pl.

Przed IV Zjazdem Polonii Świata

Czyż nie powinno się poruszyć kwestii przyczyn, dla których podległe MSZ w Warszawie placówki dyplomatyczne w 23 roku od rozpoczęcia sławnej transformacji ustrojowej kontynuują wobec Polonii politykę PRL?

Czytaj dalej

2 maja – dzień Polonii, karty wysiedleńca i flagi państwa honorującego dekret Rady Najwyższej ZSRR z dnia 29 XI 1939

Dzień Diaspory powinniśmy obchodzić 29 listopada

Dizisiejsze traktowanie Polonii Wschodu przez Polskę to szczyt nikczemności. Nie dziwcie się, że do póki tak postępujecie, nikt za granicą słyszeć nie chce o polskiej pięknej karcie w historii, polskim honorze narodowym, Opoce, Przemurzu, Chrystusie Narodów. Zamiast ciągłych prób wsadzania mi lepkiej łapy państwa do kieszeni za pomocą ‚dyplomatów’ o mentalności alfonsów, przypomnijcie sobie najpierw o Polakach, których Polska zdradziła i opuściła w potrzebie.
Czytaj dalej