Obronka Bronka przez Radka

Zjazdowcy polonijni zcedowali na Radka obowiązek obrony imienia Bula. Tuska pominięto w postulacie ze względu na wpadkę juniora.

Zjazd zaapelował do władz RP i organizacji polonijnych o propagowanie i obronę pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie. Postuluje też, by MSZ zdecydowanie reagował na wszystkie przypadki deprecjonowania w światowych mediach autorytetu głowy państwa polskiego. Postulaty te to owoc prac komisji ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków, która działała w ramach Zjazdu.

via Zjazd Polonii krytykuje MSZ | Radio Zachód.

Gorzko o polityce wobec emigracji

„Diaspora polska szuka partnera, a nie zwierzchnika” – podkreśliła prezes Miziniak. Według niej, programy dla emigracji „były pisane dla nas, ale w większości przypadków bez nas”, gdyż w kraju nie wypracowano polityki ponadpartyjnej w sprawie współpracy z Polonią.

via Gorzko o polityce wobec emigracji – ekai.pl.

Ostrzegałem i tłumaczyłem jak grochem o ścianę

Przekazywanie partiom politycznym środków finansowych i wartości niepieniężnych przez obywateli polskich mających miejsce zamieszkania za granicą, wcześniej dozwolone, jest od dnia 24 grudnia 2009 r. zabronione

Sygnalizuję St. Wiarusowi polemikę pod wpisem jeszcze nie ukrytym

Trybunał Konstytucyjny uznał, że głosowanie korespondencyjne, jakie nowy Kodeks wyborczy wprowadził dla Polaków przebywających poza granicami Polski, jest zgodne z ustawą zasadniczą. Czytaj dalej

Wyborca polonijny und migrant zarobkowy widziany oczętami onetowca

kRajowa dezinformacja medialna całkiem skuteczna, jak widać

zupka – komentarze

[strona główna]

[dodaj komentarz]

czasami

…jestem za tym, żeby Polacy mieszkający zagranicą nie mieli prawa do głosowania w polskich wyborach

Czytaj dalej